VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE BETINGELSER FOR LEJE:

OVERLEVERING AF VARER:

Vi leverer og henter i udgangspunktet i hverdage kl. 8-15. Vi kan ikke oplyse på forhånd eller indgå aftale om levering/afhentning i specifikke tidsrum. Da der løbende tilgår nye bestillinger, har vi ikke mulighed for at lægge den endelige køreplan før dagen i forvejen og undervejs kan der være trafik eller opgaver som tager mere eller mindre tid end forventet. Ønsker man at blive ringet op når vi er på vej, gør vi gerne det. 

I særligt travle perioder forbeholder vi os muligheden for at levere/afhente uden for det nævnte tidsrum, og evt. levere 1-2 dage tidligere og/eller afhente 1-2 dage senere. Vi adviserer i god tid, hvis der kommer ændringer i aftalte tider.

Ved levering/afhentning af First Party A/S gælder det at, med mindre andet er aftalt på

forhånd, levering er til hoveddøren i gadeniveau, max. 20 meter fra kantsten.

Prisen på transport er beregnet ud fra leveringsadressen, ordrestørrelsen,

adgangsforhold (såsom parkeringsmuligheder, afstand, etage, trapper, elevatorstørrelse og evt. forhindringer).

Oplyses der ikke korrekte adgangsforhold ved bestilling, kan First Party afvise at levere, eller alternativt justere prisen efterfølgende ift. ekstra tidsforbrug og besvær.

Det er muligt selv at hente og bringe de bestilte varer på vores lager. Enkelte

varer er uegnet til privat-transport, så restriktioner kan forekomme, men dette vil blive oplyst ved bestilling. Alle varer skal fragtes fastspændt i lukket vogn/trailer og kunden

står selv for af- og pålæsning på bilen.

RETURNERING AF VARER:

Hvis andet ikke er oplyst på forhånd, antager vi at adgangsforhold er de samme som ved levering. Ventetid, nedpakning eller andre forsinkelser faktureres pr. påbegyndt time.

Varerne skal være pakket på samme måde som de blev leveret – og være klar til afhentning fra kl. 8.00 den dag som fremgår af ordrebekræftelsen.

Duge/tekstiler som er fugtige efter brug, skal hænges til tørre inden returnering, og må aldrig returneres i plastikposer da de kan blive jordslået og derfor skal kasseres.

Det forventes at varerne returneres i samme stand som de blev modtaget, at disse er blevet brugt efter hensigten, samt opbevaret tørt og sikkert i hele lejeperioden.

OPVASK / AFSKYLNING AF SERVICE:

Opvask er inkluderet i lejeprisen på service. Servicen skal returneres fri for madrester, sjatter osv.

OPBEVARING AF VARER I LEJEPERIODEN:

Alt udstyr med undtagelse af telte skal opbevares på et overdækket areal beskyttet mod vejrlig o.l. – Hvis varer returneres våde eller beskidte vil der blive faktureret for tidsforbruget på at klargøre varerne til næste udlejning.

KONTROL AF ORDRE:

Som en service leverer vi ofte større antal i bestik, tallerkener, glas m.m. hvilket vi selvfølgelig ønsker med retur.

Opdager du mangler ved din bestilling bedes du give besked omgående. Uden for åbningstiden kan email eller telefonsvarer benyttes som dokumentation for at en evt. skade er sket før varen er taget i brug.

Ødelagte eller bortkomne varer i kundens varetægt vil der opkræves erstatning for, med mindre der er tilkøbt en forsikring der dækker. Erstatningsprisen svarer til varens nypris + fragt og evt. emballage.

BETALING:

Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen.

Erhvervskunder med faktureringsaftale vil modtage en faktura på email når varerne er kommet retur og er talt op. Kontrollér venligst at ordrebekræftelsen indeholder de rigtige fakturaoplysninger. Efterfølgende omfakturering takseres med et tillæg på kr. 100,-

Betalingsbetingelsen ”Netto kontant” betyder enten forudbetaling eller senest kontant/ Mobilepay ved levering. Vi opfordrer til at foretage en evt. bankoverførsel senest en uge i forvejen. Sker overførslen senere beder vi om at der kan fremvises en kvittering for overførslen ved levering.

Kontonummer fremgår af ordrebekræftelsen

RETTELSER / ANNULLERING AF ORDRE:

Det er muligt at foretage mindre justeringer frem til 7 dage før leveringsdagen. Herefter kan vi have påbegyndt pakning af ordren, og vi kan ikke love at udføre ændringer.

Når vi bekræfter din ordre, reserverer vi det bestilte til dig, inklusiv mandskab til pakning, transport mv. Alt dette kan ikke afsættes til anden side med kort varsel. Uden tilkøb af afbestillingsforsikring eller ved overskridelse af de anførte tidsfrister opkræves derfor følgende betaling ved afbestilling:
30 dage før: 25 % af den samlede ordre
8 – 30 dage før: 50 % af den samlede ordre
1 – 7 dage før: 80 % af den samlede ordre
Á conto-betaling vedr. leje af telt refunderes ikke ved annullering, uanset tidsfrist.

PRIVATLIVSPOLITIK FOR FIRST PARTY A/S

Denne skrivelse giver overblik af, hvorledes First Party A/S (“vi”, eller “os”) indsamler og behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
First Party A/S (CVR-nummer 27230997)
 

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

a) Levering af tjenesteydelser: Personoplysninger anvendes for at kunne levere de ønskede tjenesteydelser fra First Party A/S og for på bedste måde at kunne servicere dig og kommunikere med dig og oplyse om tjenesteydelserne.

b) Statistik og analyser: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker og analyser om blandt andet brugen af vore tjenesteydelser, brugen af vore digitale platforme, kundetilfredshed og trafikdata, således at vi kan udvikle og forbedre vore tjenester.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi kan blandt andet indsamle og behandle følgende oplysninger om dig til følgende formål:

a) Levering af vore tjenesteydelser

Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, bankoplysninger, kreditkortnummer (maskeret), CVR-nummer for virksomheder.

b) Markedsføring

Personoplysninger: navn, adresse, emailadresse,

4. RETLIGT GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vores behandling af dine personoplysninger til ovenstående formål er baseret på følgende retlige grundlag: 

a) Levering af tjenesteydelser

Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig.

 b) Markedsføring

Behandlingen af dine personoplysninger med henblik på at tilpasse vores markedsføringskommunikation til dig er baseret på dit samtykke og den legitime interesse er målretning og udsendelse af markedsføringskommunikation. 

5. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi kan videregive dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Underleverandører som leverer i varer/ydelser i samarbejde med eller på vegne af First Party A/S

b) Offentlige myndigheder som f.eks. politi og skattevæsen, hvis de har en lovlig grund til at få adgang til personoplysningerne.

6. OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

First Party A/S overfører personoplysninger til lande uden for EU/EØS gennem samarbejde med globale tjenesteudbydere og partnere, som efter vores samtykke kan få adgang til vore systemer. Hvis der gennem adgangen til vore systemer overføres personoplysninger til lande uden for EU/EØS, vil vi sørge for, at en sådan overførsel sker på en sikker måde og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. First Party A/S kan f.eks. anvende standardklausuler om databeskyttelse (de såkaldte “standardaftaleklausuler”), som blev vedtaget af EU-Kommissionen, Privacy Shield-ordningen (hvis modtageren har tiltrådt Privacy Shield-ordningen) eller en anden certificeringsmekanisme.
 

7. OPBEVARING AF DINE PERSONDATA

Vi vil opbevare og beholde dine personoplysninger bestående af:

  • Almindelige oplysninger om dig: Op til 10 år efter, at du har opsagt din relation til First Party A/S.
  • Transaktionsoplysninger og verifikationer: Op til 7 år efter gennemførelsen af transaktionen i henhold til gældende lovgivning.
  • Oplysninger i forbindelse med behandlingen af en igangværende sag, f.eks. et krav eller en hændelse: i op til 3 år efter sagens afslutning i henhold til gældende regler.  

8. DINE RETTIGHEDER

Du har altid ret til at:

  • anmode om berigtigelse af dine personoplysninger,
  • anmode om adgang til dine personoplysninger,
  • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring og tilbagekalde dit samtykke, såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 

Under visse omstændigheder, som er nærmere beskrevet i den gældende databeskyttelseslovgivning, er du også berettiget til at:

  • gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger og opnå begrænsninger i behandlingen af dine personoplysninger,
  •  forlange, at vi sletter dine personoplysninger,
  •  modtage de personoplysninger om dig, som du har givet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan benytte dig af dine rettigheder ved at kontakte First Party A/S telefonisk eller skriftligt.